torsdag den 27. januar 2011

Fremtidens innovative organisationer

Der er i disse år mange tegn i verden på, at de systemer og strukturer vi har skabt gennem de seneste årtusinders tænkning nu har nået en kritisk begrænsning. Vi står overfor enorme, menneskeskabte, miljøudfordringer, udfordringer vi stadig ikke har et reelt seriøst bud på løsningen af.
Vi er vidner til hæderkronede organisationer der bukker under som følge af enkeltpersoners ”uforsigtige” dispositioner. Vi har set et globalt financielt marked gå i knæ som følge af "sminkede” risikovurderinger.
Det er som om vi har nået et punkt hvor den ubalance og usundhed der (altid) har ligget indlejret i vore systemer og strukturer, nu pludselig er blevet meget synlig. Den kritiske masse er måske nået?