fredag den 18. december 2009

Bevidsthed eller ikke-bevidsthed, det er spørgsmålet

Kunne det tænkes, at der helt generelt lå en gevinst i det simple forhold, at vi til daglig ikke er særligt bevidste om hvordan vi egentlig har det med det vi går og gør?
Og hvis ja, hvorfor så ikke begynde at skabe mere af denne bevidsthed.

Indledning
Bevidsthed - er vi ikke alle ved bevidsthed? Eller er vi alle bevidstløse?
Den form for bevidsthed jeg hentyder til her, dækker over den tilstand hvor du er opmærksom på din adfærd, dine fornemmelser, tanker og følelser.

Du kan være i en mere eller mindre bevidst tilstand. Når du f.eks. er stresset er du i en meget ikke-bevidst tilstand.

I den tilstand man kunne kalde den ”normale” tilstand, er du ikke synderlig opmærksom. Du er ikke synderlig bevidst. Du handler pr. automatik, ud fra vaner, mønstre og overbevisninger der grundlæggende blev skabt i din tidlige barndom.

At øge din bevidsthed betyder, at du bliver mere opmærksom på hvordan du har det med det du gør, med de beslutninger du tager og de handlinger du udfører. Når du i højere grad vælger ud fra hvad du virkelig har det bedst med, fører det til øget tilfredhed og øget trivsel.

Ved at øge bevidstheden, kan du bryde gamle vaner og mønstre, og skabe nye måder at forholde dig til dig selv og verden på. De nye vaner og mønstre er ikke længere grundlæggende betingede af et barns verdensbillede, men af det verdensbillede der tegner sig for en voksen.

Individuel bevidsthed
Som et ”normalt” velfungerende individ har du et mellemniveau af bevidsthed. Det betyder at du kan indgå i interpersonelle relationer, begå dig i samfundet, og på almindelig vis tage vare på dig selv. Meget ”normalt”.

Hvis denne balance generelt forrykker sig til et lavere niveau af bevidsthed, bliver du mere drevet af autopiloten så som dine instinkter, din frygt og din grådighed. Fortiden bliver mere betydende for dine valg i livet. Fremtiden vil du opfatte som det sted hvor du (måske) bliver tilfreds, omend den er forbundet med stor usikkerhed. Så du må tage kampen op.
På det laveste niveau af bevidsthed fungerer du slet ikke mere, og du må have hjælp.

Hvis mellemniveauet fra før generelt forrykker sig til et højere niveau af bevidsthed, vil du opleve, at problemer du sloges med tidligere nu er ligegyldigheder, og du løser dem uden besvær. Du bliver mere tro mod dig selv. Dine valg i livet vil ligge på linie med det du nu ved, du står for. Du har opdaget hvad det er du brænder for, og du tør stå ved det.

Kollektiv bevidsthed
Når individer går sammen i grupper, kan der opstå en meget skadelig dynamik når relationerne er baseret på ikke-bevidsthed.
Bagateller kan udvikle sig til katastrofer, når ikke-bevidsthed krydser klinge med ikke-bevidsthed. Det er det stof konflikter er gjort af. Og kriser som den vi er vidne til for øjeblikket, for den sags skyld. Når frygt og grådighed får lov at sætte dagsordenen, og bestemmer vore handlinger, skabes en ondartet spiral der avler stadig mere ikke-bevidsthed.

Med et højt niveau af kollektiv bevidsthed, vil en organisation simpelthen træffe kollektive beslutninger og iværksætte kollektive handlinger, der i højere grad gavner det overordnede mål for organisationen.

En praksis
Du kan selv øge din egen grad af bevidsthed. Du kan gøre det lige nu!

Her er et par simple ”tricks”:
Skab rum for bevidsthed. Bevidsthed fortrænges ubevidst af ikke-bevidsthed. Kun ved aktivt at gøre plads til den, kan den øges. Fokusér din opmærksomhed på hvad der sker inde i dig lige nu. Det giver øget bevidsthed.
Prøv at iagtage dig selv ”indefra”. Iagtag dine fornemmelser, tanker og følelser. Undlad at vurdere dem. Tillad dem blot at være der, og acceptér dem som noget der bare er. Det øger din bevidsthed yderligere.

En anden genvej til mere bevidsthed, går gennem kroppen. Dyrk motion, yoga eller en anden form for fysisk aktivitet. En dynamisk og veltrænet krop øger dit bevidsthedsniveau.

Dit åndedræt er en anden vej. Vær opmærksom på dit åndedræt. Tag lange dybe åndedrag, helt ned i maven. Og ånd langsomt ud igen.

Din ernæring er også vigtig for din bevidsthedstilstand. Ved at spise sundt, øger du din bevidsthed.

I din mere bevidste tilstand vil du opleve, at det du før så som en uløselig situation, nu er en situation med mange flere og måske helt andre løsningsmuligheder.

Det er ikke muligt direkte, at øge bevidstheden hos andre mennesker. Viden og teknikker alene hjælper ikke. Det er kun muligt at inspirere andre til selv at øge deres bevidsthed, ved at invitere dem til at opdage gevinsten ved at være mere bevidste. Hvis invitationen ikke modtages, så glem det! – eller forsøg med en anden invitation.

En anden, mere indirekte, måde at øge bevidstheden hos andre på er, ved selv at være bevidst! Ikke at gøre noget specielt, men blot være tilstede med bevidsthed. Bevidsthed ”opløser” på magisk vis ikke-bevidsthed.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar