mandag den 7. december 2009

At udvikle sig som person

Hvad vil det sige at udvikle sig som person. At udvikle sin ”personlighed”. Hvad kan du egentlig opnå. Og hvordan kan det gøres?

Personlighed
Hvad er en personlighed egentlig for en størrelse?
Din personlighed er, kort fortalt, den evne du som menneske har til at have en opfattelse af dig selv. Den er din selvopfattelse.

Personligheden er meget styrende i et ”normalt” menneskes liv. Den giver dig en identitet og en slags tryghed. De fleste mennesker kan ikke skelne mellem deres ’Jeg’ og deres personlighed. De ser det som ét. De er fanget i vaner, mønstre og overbevisninger, skabt gennem deres personlighed som beskyttelse mod verdens fortrædeligheder.

Med til historien hører så også, at din personlighed var dannet da du fyldte 7 år. Det vil sige, at de vaner, mønstre og overbevisninger du slæber rundt på idag, grundlæggende set afspejler handlemønstret hos et 7-års barn!

Når du bliver presset lidt, bliver dette mønster mere tydeligt – du bliver mere og mere barnlig i dit handlemønster, jo mere stresset du bliver!

Udvikling
Der er forskel på ’dig’ og din personlighed – heldigvis. Og det er den uenshed du kan udnytte hvis du ønsker at udvikle dig som person.

At udvikle sig som person, vil helt generelt sige, at du begynder at stille spørgsmålstegn ved de ting du går og tror om dig selv og om verden.

Det er ikke helt nemt, for du angriber på en måde dig selv.

I en mild form, kan du vælge at udfordre f.eks. dit behov for altid at få ret i en diskussion. Din ikke-trang til at dyrke motion, eller et par af dine yndlings fordomme.

I en mere ekstrem form er alt det du tror på, alt det du mener om dig selv og verden, alle dine værdier, som udgangspunkt usande – det er personlighedens blændværk, og skal derfor udfordres!

Det der så viser sig som usandt eller uønsket må kasseres, og måske erstattes af nye mere sunde overbevisninger og vaner.


Gevinsterne
Hvad kan du så opnå ved at arbejde med din personlighed?
Umiddelbart vil du ikke se resultaterne som gevinster. Din personlighed vil forsøge at overbevise dig om, at det du har gang i lige nu, ikke er godt for dig! Den vil kæmpe for at beholde sin magt. Det er din udfordring!
Det er på den lidt længere bane de sande gevinster viser sig. Jeg vil her blot fremhæve et par stykker:
  • Du vil blive bedre til håndtere situationer hvor du er presset.
  • Du ser muligheder hvor du før ofte så begrænsninger.
  • Du bliver bedre til at forebygge og håndtere konflikter.
Du bliver bedre til at ”møde” andre mennesker der hvor de er.

For den enkelte betyder det mere personligt overskud og mere glæde.

For organisationen betyder det mere dynamik og et større engagement.


Metoden
Hvordan får du så brudt dine gamle vaner, mønstre og overbevisninger?
Det handler ikke så meget om hvad du gør, men mere om hvordan du gør det.

Når du handler (gør ting) skal du lære dig at gøre det med opmærksomhed på det du gør. Du skal tillade dig selv at slå automatikken fra, og istedet handle udfra bevidste valg. Det er ikke helt så nemt som det lyder. Det kræver et stort nærvær, noget de fleste voksne mennesker er ret dårlige til.

Da du blev født havde du masser af nærvær, og den gode nyhed er, at det nærvær er ikke forsvundet, du skal blot genfinde det.

Et af de mwst effektive hjælpeværktøjer til at lette dette arbejde hedder Enneagrammet. Enneagrammet giver dig den nødvendige indsigt i hvad der dybest set bestemmer din automatiske adfærd. Det er en indsigt der hjælper dig til at genkende dine egne mønstre. Den giver dig et sprog der skærper din bevidsthed omkring dine mønstre.

Det sætter dig istand til virkelig at udfordre mønstrene og skabe varige forandringer. Også i en travl hverdag.

1 kommentar: