onsdag den 2. september 2009

Succes handler kun om perspektiv

Forestil dig, at du står og betragter et kunstværk. Afhængig af hvordan du vælger at betragte det (afhængig af din overbevisning, din viden, din aktuelle følelsesmæssig tilstand, den fysiske vinkel, osv.. ) vil din oplevelse af kunstværket være forskellig.
Din oplevelse af kunstværket vil ganske enkelt ændre sig, afhængig af hvilken "vinkel" du betragter det under. Du kunne i virkeligheden betragte det under uendeligt mange "vinkler". Og dermed opleve det på uendeligt mange måder.
Lige sådan er det med din aktuelle livssituation. Afhængig af hvordan du betragter din livssituation - altså afhængigt af hvilket perspektiv du betragter den udfra, vil din oplevelse af den være forskellig. I virkeligheden er der et uendeligt antal måder at betragte din livssituation på. Der er ingen af dem der er universelt sande eller falske. Der er blot én af dem er sandhed for dig - lige nu.
Hvis du kunne anlægge et anderledes 'Jeg-perspektiv', ville du således kunne opdage andre "sandheder". Opdage nye egenskaber ved din livssituation, og se nye muligheder i dit liv.

Spørgsmål: Kan jeg så ikke bare ændre mit perspektiv til et "sundere" perspektiv, og dermed være mere lykkelig og mere successfuld resten af mit liv ?
Svar: Jo, det kan du!
Spørgsmål: Hvordan ændrer jeg så mit 'Jeg-perspektiv' til et der giver mig mere lykke og mere success ? Eller mere af alt det jeg ønsker mig!
Spørgsmålet er desværre ikke operationelt. Det må omformuleres lidt: Hvad er lykke og success for mig ? Det er den opgave du skal løse! Den kan du kun løse ved at opdage din inderste kerne, dit sande 'Jeg'. Opdage hvad der i virkeligheden er sandt for dig.

Det der kan ændre dit 'Jeg-perspektiv' er dit niveau af bevidsthed. Dvs. din grad af opmærksomhed på dette øjeblik, det der ER - lige NU.
Der er en klar sammenhæng mellem 'Jeg-perspektiv' og dit niveau af bevidsthed.
Et højt niveau af bevidsthed, ændrer dit 'Jeg-perspektiv' i en retning, hvor der indtræder en tilstand af indre glæde, balance, ro, stilhed og overskud. En tilstand hvor du ser nye muligheder. Du vil opleve at komme tættere på din sande kerne.
Et lavt niveau af bevidsthed, ændrer dit 'Jeg-perspektiv' i retning mod din mere dystre og begrænsede udgave, hvor sortsyn og modstand er fremherskende.

Den opfattelse du har af din aktuelle livssituation er bestemt af følgende faktorer: dine overbevisninger, dine værdier, dine ønsker og dine behov, eller udtrykt ved en mere grundlæggende størrelse: af din basale frygtDin basale frygt er en størrelse der ligger dybt begravet i dit under- og ubevidste sind. Den har du højst sandsynligt ikke nogen fornemmelse af, med mindre du har arbejdet intenst med selvudvikling.
Din basale frygt blev skabt i din tidlige barndom (op til dit 7. år), som en reaktion på behov du havde, der ikke blev opfyldt (mad og drikke, varme, tryghed, kærlighed, .... ). I en voksen alder er du stadig styret af denne grundlæggende frygt, omend der jo i en voksen alder som regel er tale om en fuldstændig grundløs frygt!

Det er din basale frygt der helt ubevidst for dig har skabt dit handlemønster (dvs. din normale adfærd). Dit handlemønster, den måde du normalt handler på, er skabt som en reaktion på en frygt du havde som lille barn. Din basale frygt er det der dybest set skaber "din sandhed" for dig. Det er den der er bestemmende for den måde du oplever dig selv og din omverden på.

Du ændrer på dit 'Jeg-perspektiv' ved at give slip på din frygt. Ved at slække på, eller helt at slippe dine vante overbevisninger, værdier, ønsker og behov. Ved at åbne dig for det der er i øjeblikket, i NU'et. Ved at frigøre dig fra det der var, og blot acceptere det der måtte komme.På denne måde skaber du plads for dit sande Jeg, så din sande kerne kan skinne igennem tågen af frygt. Og du bliver handlekraftig.

I den tilstand, hvor du har skabt forbindelse til din inderste kerne, har du opået et "sundere" perspektiv. Fra denne tilstand kan du træffe frie valg, der ikke er bestemte af dine følelsesmæssige bindinger til fortiden. Eller af bekymringer om fremtiden. I NU'et har du ingen frygt, der er intet af frygte i lige netop dette øjeblik, eller det næste. Alle øjeblikke kommer jo netop lige NU! Det eneste du kan gøre er at handle!
NU'et er det eneste "tidspunkt" hvor du kan handle. Det er faktisk simpel logik. Du kan hverken handle i fortiden eller i fremtiden - kun i NU'et. Kun her har du mulighed for, og frihed til, at handle.

Det kræver ikke noget ekstraordinært af dig at opleve mere glæde og succes i din tilværelse, det handler blot om anlægge et "sundere" perspektiv.
Husk: Der findes ikke en verden der skaber glæde og succes for dig. Det er en (desværre meget udbredt) illusion. Det er den måde du oplever den verden der ER på, der er grundlaget for din glæde og din succes.

1 kommentar:

  1. Super godt indlæg! Det med at forsøge at leve i nuet er noget jeg er blevet meget opmærksom på og forsøger at implementere i mit liv.
    Men hold op det kan være svært. Jeg kunne godt bruge nogle generelle retningslinier i denne ellers velskrevne artikel. Et par fif eller gode råd.
    Når dette er sagt, så har jeg selv fået øjnene op for blandt andet det at værdsætte noget mere. Værdsætte de ting man HAR og ER, i stedet for hele tiden at stile mod at VILLE og BLIVE.
    Yoga ser også ud som en mulighed og dette eksperimenterer jeg også med lige for tiden, ligesom meditation er noget jeg er ved at prøve af i det små :)

    SvarSlet