torsdag den 24. september 2009

Selvværd og selvtillid

Ofte hører jeg ordene selvtillid og selvværd anvendt i flæng, som om de havde samme betydning, eller at det ikke er væsentligt at skelne mellem de to begreber.
Intet kunne være mere urigtigt.

Selvtillid og personlighed er tæt forbundet. Selvtillid er et udtryk for det billede du har skabt af dig selv. Selvtillid opstår ud af den opfattelse du har af dig selv som person. Det kan være du opfatter dig selv som stærk, klog, smuk, smart, dygtig, eller kedelig, grim og uanseelig. Hvad du end opfatter dig selv som, så er denne opfattelse opstået som et resultat af din personlige fortolkning af påvirkninger fra dine omgivelser: fra erindringer du har om påvirkninger fra tidligere, samt forventninger du har til påvirkninger i fremtiden.
Hvis du bliver rost for noget du har gjort, stiger din selvtillid. Hvis du bliver drillet eller moppet, mindskes din selvtillid. Det er denne mekanisme i vores personlighed de fleste mennesker dagligt ligger under for.

Du udnytter mekanismen til at skabe (kortvarige) tilstande af tilfredshed, og glæde for dig selv. I virkeligheden udnytter den dig!
Du gør det ved f.eks. at købe en ny bil, bygge et nyt større hus, gå i smart tøj, gøre noget der afføder andres ros eller "over-prale" lidt med dine bedrifter og få respekt. Det kan foregå på et helt ubevidst plan, hvor du lige pynter lidt på en af dine personlige historier, bare for ligesom at gøre den (ikke dig!) mere interessant. Eller du lige viser naboen din nye mobiltelefon, bare for at han så også har muligheden for at få såden én, nu hvor han ved at den findes!

Når du lader dit velbefindende være betinget af opfyldelsen af den slags behov, udbygger du illusionen om dig selv, og bevæger dig længere væk fra din egen lykke. Du lever så i en tilstand hvor du identificerer dig med indhold der intet har at gøre med den du i virkeligheden ER.

Mekanismen virker så godt i dig, fordi du er fuldstændig overbevist om, at du virkelig er den din personlighed fortæller dig du er. Du bruger gerne dagligt masser af energi på at vedligeholde denne illusion. Ikke at gøre det vil være fatalt: Du vil miste din tro på dit illusoriske selv og andre vil måske ligefrem afsløre dig som falsk!
Men hvis vi nu forestiller os at du en dag oplever, at det ikke længere er muligt for dig, at opretholde hele eller dele af din illusion, hvad så? Det betyder jo, at noget du har bygget din identitet op omkring, pludselig forsvinder. Du vil pludselig stå uden en væsentlig del af din identitet! Det kan f.eks. være, at en elsket person dør eller forlader dig, det kan være at huset på den ellers gode adresse må på tvangsauktion, den elskede 6-cylindrede limosine må sælges, eller ægteskabet lider skibbrud og må opløses.
Du vil opleve en fornemmelse af at have mistet. En del af dig dør. I nogle kulturer kaldes det at miste på denne måde for "den lille død". Din selvtillid vil måske lide et voldsomt knæk. Men måske bliver du i denne tilstand opmærksom på illusionen. Ofte er det når du møder modgang at tingene falder på plads i et nyt lys. Måske får du herigennem øje på en ny sandhed.

Det der træder istedet, når illusionen om din identitet brister, når din personlighed skrælles bort, afføder netop selvværd.
Selvværd er et udtryk for din inderste kerne. Din rodfæstethed i nærvær, i NU'et. Den kraft du udspringer af. Det du ER.
Alle mennesker har principielt et uendeligt potentiale af selvværd. Vi bliver født med kun det. Men op gennem opvæksten fortrænges selvværdet, og erstattes delvist af en personlighed.
Nogle mennesker formår at bibeholde en stor grad af selvværd gennem livet, mens andre tillader deres personlighed at fortrænge det meste af selvværdet, og lade det erstatte af selvtillid.

Selvværd er din evne til på trods af verdens modgang, at finde et mentalt ståsted, og forblive tro mod det du ER.
Det samme kan du muligvis påstå, at du også kan opnå ved at skrue yderligere op for selvtilliden, med det er stadig kun en illusion du blot skaber mere af. Det er som en ballon du puster mere luft i.

Betragt selvtillid og selvværd som et stort egetræ. Det står med sin store krone fuld af grene og blade solidt plantet i jorden med et stort og vidt forgrenet rodnet. Forestil dig at grene og blade er selvtillid. Når vinden blæser, bøjer grenene og bladene falder måske af.
Selvværdet er træets rod der sikrer at træet er solidt fæstnet i jorden. Den sikrer at træet ikke blæser omkuld i stormen. Den nærer grene og blade, så de kan gendannes, vokse og trives. Uden en solid rod ville træet vælte i stormen og gå tilgrunde.

Du kan øge dit selvværd på mange måder. Du kan f.eks. træne din evne til at være opmærksom på det der sker inden i dig lige nu. Tillad dine tanker, følelser og sansninger at være der, men undgå at reagere på dem. Acceptér blot deres tilstedeværelse uden at vurdere, kategorisere eller handle på dem. Lad blot "stormen" rase. De er der bare som en del af dig, de er blot en del af det der er. Men de er ikke dig! DU er den der er opmærksom på at de er der. Derigennem giver du plads for det nærvær du i virkeligheden er, og dermed øger du dit selvværd.

Du kan øge selvværdet hos andre ved at anerkende at de eksisterer, ved at vise at du ser dem og anerkender dem for det de er. Du roser sikkert gerne andre, og det er fint nok. Men du gør det sikkert som regel for noget de har gjort!? Derigennem styrker vi kun deres selvtillid. Det skaber den opfattelse hos den anden, at vedkommende kun bliver anerkendt af dig i kraft af noget han/hun har gjort.
Tænk f.eks. blot på hvor meget du bruger at rose (eller rise) dit barn for noget det har gjort! - Anerkend istedet barnet for det det ER. Vis at du har set barnet, og at du accepterer dets væren som det det er. Og forklar så barnet hvad det var der var godt eller skidt, idet du undgår at kæde din kærlighed til, og anerkendelse af, barnet sammen med det barnet lige har gjort. Det giver kun udslag på selvtillids-kontoen, ikke selvværds-kontoen!

Det er mennesker med et højt selvværd der er de stærkeste og mest solide mennesker. Selvtillid er blot vores personligheds desperate forsøg på at opretholde en facade der skal kompencere for den fortrængning af selvværd den selv har forvoldt!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar