tirsdag den 7. april 2009

Personlig udvikling – et moderne svar på den globale verdens udfordringer.

Hvordan kan personlig udvikling være svaret på den globale verdens udfordringer?
Handler det ikke blot om at smøje ærmerne op, og give den en skalle? Der har vel aldrig været en krise vi ikke har kunnet arbejde os ud af, vel.
Det er ihvertfald én strategi - jeg har her et bud på en anden!

Hvorfor overhovedet udvikle min pesonlighed? – jeg har det jo fint!
Jeg tager mig bare lidt sammen, og arbejder 70 timer istedet for 60 om ugen. Ja – og lidt provokerende – siger hvem? Den udgave af ’dig’ du er blevet skabt til at være, grundet din genetiske sammensætning, det miljø du er opvokset i som barn samt de oplevelser du har haft som voksen. Det har altsammen formet dig til det du opfatter som ’dig’ idag – men du er meget mere end det!

Langt de fleste voksne, selv de mest ”velfungerende”, evner ikke at se, endsige udnytte deres fulde menneskelige potentiale. De formår kun at udnytte en mindre del, nemlig den del deres personlighed er bygget op omkring. Og det endda i en kraftigt forvrænget udgave!

Paradoksalt nok besad vi rent faktisk den fulde evne da vi blev født! Men livets genvordigheder har fået os til at ”glemme” den igen. Udfordringen er at gå på opdagelse i dette ukendte potentiale! – tør du?

Et andet aspekt der godt kunne motivere til at udvikle sin personlighed er, at verden idag er nået til et punkt hvor de fleste mennesker efterhånden har opgivet at løbe hurtigere, være mere effektive og yde mere. Vi bliver syge af stress hvis vi forsøger. Samtidig er der ikke noget der indikerer at kravene mindskes fremover - tværtimod
En vej frem kunne være, at skaffe sig adgang til det ”ekstra” (uudnyttede) potentiale vi fra naturens hånd alle er udstyret med, men som vi ”har glemt” vi har. Og dermed få en ekstra portion ressourcer at øse af.

Et lille eksempel fra hverdagen:
Du kan ikke ved egen kraft løse et personligt problem på samme udviklingstrin som du skabte det på – du vil simplethen ikke kunne få øje på løsningen! Med andre ord, for ved egen kraft at løse et personligt problem er du nød til at være istand til at hæve dig op på et (som minimum lidt) højere udviklingstrin for at løse problemet. Det forudsætter at du har en vis dynamik i din personlighed. Jo mere dynamisk den er, jo flere menneskelige ressourcer du råder over, jo bedre vil du være til at løse dine konflikter, eller helt undgå at de opstår!!

Hvad vil det sige at udvikle sin personlighed?
Det øvelsen kort fortalt går ud på er, at (genop)træne din evne til at trække på dit fulde menneskelige potentiale, så du kan indsætte det og anvende det på en naturlig måde i din dagligdag. Herud af udspringer helt naturligt, at du bliver en mere ressourcefuld og en gladere person. Personlig vækst indbefatter at du tillader dig selv at opdage hvad dit sande menneskelige potentiale er. At du erkender og accepterer, at du er mere end blot det du (og andre) til daglig ser som ’dig’, nemlig din personlighed. At det du kalder for ’dig’ er din eneste og største begrænsning!
Din personlighed blev skabt for at beskytte dig mod en ”ond” og truende verden i dine første ca. 7 leveår. Dine strategier for løsning af livets udfordringer har grundlæggende ikke ændret sig siden! Der findes desværre ingen naturlig god spiral der ”af sig selv” udvikler os som mennesker. Der findes derimod en ond spiral der sørger for at fastholde os i vore gamle vaner og mønstre. Og sender os i stress når vores adfærd ikke giver os det vi efterspørger.
Som udgangspunkt har vi, medmindre vi, som voksne, har gennemlevet væsentlige personlige kriser der har rystet os i vores grundvold, såsom at miste vore kære eller vi har formået at gennemleve og overleve en dødelig sygdom, en adfærd der grundlæggende set er skabt i løbet af de første 7 leveår! Dvs. din adfærd, den måde du takler verden på, kan sidestilles med et 7-års barns. Ofte siger vi om en person at han/hun ”opfører sig som et barn” – Der kan være noget om snakken!

Så hvis vi ikke er vores personlighed, hvad er vi så? Hvad er så vor sande identitet? Din sande identitet, kender du formodentlig kun i glimt, eller du kender den måske slet ikke. Den kan først blive rigtig synlig for dig når at du tillader dig selv at gå på opdagelse bag ”scenen” og der opdage hvad det er for mekanismer der helt grundlæggende virker i dig, og får dig til at agere som du gør. Hvis du tager udfordringen op, vil du automatisk opdage din lykke, og din passion.
Du vil opleve at få svar på alle relevante spørgsmål. Men der er ingen der kender svarene, udover dig selv!

Hvordan udvikler jeg min personlighed?
Den mest effektive måde at skabe forandringpå er gennem inspiration. Hvis du f.eks. har et ønske om at ”leve et sundere liv” vil det der virkelig kan få dig til at handle være, at du opnår en indsigt i hvad der dybest set afholder dig fra at leve sundt. På denne måde vil du opdage om du rent faktisk vil leve et sundere liv, og hvis ja, at du godt kan og at det faktisk er nemt. Hvis du ikke vil, er der helt sikkert noget andet du hellere vil, og så er det jo blot det du skal arbejde på istedet.

Hvordan gør vi det så?
Skal vi alle gå i kloster, leve resten af livet på en fjern bjergtinde, eller dagligt ligge på brændende kul? Både ja og nej! Der findes en vej hvor du både kan være tro mod dig selv – og leve et ”normalt” liv med job, familie, økonomi og hund. Recepten hedder: Du skal lære at leve i NU’et, være nærværende og tro mod dig selv. Det er hårdt arbejde at udvikle sin personlighed. Og det er meget udfordrende. Du vil opleve at skulle opgive din tryghed til fordel for noget ukendt og i situationen tilsyneladende uopnåeligt. Du er oppe mod store kræfter. Du er oppe mod dig selv, eller det du opfatter som dig selv. Du har brugt enorme mængder energi på at skabe ’dig’ og alt i dig vil forsøge at fastholde dig i den ”gode” gamle version’. Men gevinsten venter forude – hvis du holder ud.
Det tager 21 dage at ændre en vane. Dvs. at du gennem 21 dage dagligt skal træne dit nye talent for at det kan blive en integreret del af din personlighed. Det tager ca. et års tid at ændre sin livsstil radikalt!

Enneagrammet som løftestang:
Som inspiration til denne opdagelsesrejse i dit indre univers, kan du anvende en model der hedder ’Enneagrammet’. Enneagrammet beskriver grundgæggende 9 arketyper, eller personlighedstyper. Der er 9 forskellige måder at tackle verden på. De 9 persontyper er drevet af 9 vidt forskellige motiver – selvom de principielt godt kan udvise den samme adfærd! Ud over de 9 arketyper beskriver Enneagrammet et antal nuancer som samlet set giver 729 forskellige måder at være tilstede i verden på.

Enneagrammet adskiller sig fra andre persontypeværktøj på flere væsentlige punkter. Det er en forståelsesramme for den menneskelige psyke. Enneagrammet beskriver hvad det er der dybest set driver dig. Enneagrammet putter dig ikke i en kasse, men beskriver hvilken kasse du har været i hele dit liv. Samtidig giver Enneagrammet et kort over din personlige udviklingsvej, hvad der er dine største udfordringer, og hvordan du overvinder dem. Du kan betragte Enneagrammet som en ”selvhjælpspakke”, der kan skabe den indsigt du har brug for for at få taget hul på din udviklingsopgave. Når du først har opnået en vis indsigt og er startet, vil du slet ikke stoppe igen !
Enneagrammet er et uhyre effektivt stykke værktøj i arbejdet med den personlige vækst.

Livsledelse – et centralt begreb
Begrebet Livsledelse er et andet vigtigt element. Livsledelse betegner det bevidste arbejde med at udvikle sin personlighed, og dermed få adgang til hele ens menneskelige potentiale. Livsledelse dækker over antagelsen om at du alene er ansvarlig i dit liv. Der er ingen andre der kan gøres ansvarlig for noget som helst i dit liv. En livsleder efterstræber at udfolde sit fulde menneskelige potentiale med henblik på at være en god verdensborger. Livslederens højeste mål er lykke i livet. Den lykke der er selvberoende og autentisk, og udspringer af en indre balance.
At praktisere livsledelse handler ikke om at GØRE, men om at VÆRE. Du er bevidst om det du gør. Du har en intention med det du gør. Som livsleder er du lykkelig, du gør en forskel og du er inspirrende at være sammen med.
Det siger sig selv, at en livsleder besidder nogle utroligt attraktive egenskaber, både som medarbejder, som partner og som menneske. Det har været min hensigt med dette indlæg, at formidle et indtryk af de store og spændende muligheder du rent faktisk har for at skabe dig et liv i samklang med dit sande ’jeg’. Et liv hvor du er ’chefen’ der sidder ved bordenden og træffer autentiske valg i dit liv. Valg der bidrager til at øge din sande glæde og tilfredshed i livet. Håbet for fremtiden må være, at dette, at være istand til træffe autentiske valg der bidrager til den personlige lykke, vil blive mange flere mennesker beskåret end tilfældet er idag. Vi har brug for det, og vi fortjener det – det er dybest set vores fødselsret!

1 kommentar:

  1. Tak for at kaste lidt lys på Enneagrammet Gunnar.
    Det er klart noget jeg vil dykke lidt ned i og måske skrive om på min egen blog på et tidspunkt. Det virker rigtig spændende!

    SvarSlet