torsdag den 27. januar 2011

Fremtidens innovative organisationer

Der er i disse år mange tegn i verden på, at de systemer og strukturer vi har skabt gennem de seneste årtusinders tænkning nu har nået en kritisk begrænsning. Vi står overfor enorme, menneskeskabte, miljøudfordringer, udfordringer vi stadig ikke har et reelt seriøst bud på løsningen af.
Vi er vidner til hæderkronede organisationer der bukker under som følge af enkeltpersoners ”uforsigtige” dispositioner. Vi har set et globalt financielt marked gå i knæ som følge af "sminkede” risikovurderinger.
Det er som om vi har nået et punkt hvor den ubalance og usundhed der (altid) har ligget indlejret i vore systemer og strukturer, nu pludselig er blevet meget synlig. Den kritiske masse er måske nået?

mandag den 1. marts 2010

Bliv herre i eget hus

De fleste mennesker oplever af og til fornemmelsen af at "miste hovedet", at være i sine tankers eller følelsers vold. Det er en meget normal menneskelig tilstand. Men den er ikke særlig hensigtsmæssig. Den er begrænsende. Tilstanden bliver ofte værre når vi er pressede.
Nogen gange er der ligefrem tale om, at vi aktivt søger tilstanden fordi vi oplever at den kan give os det vi mangler. Hvilket den naturligvis ikke kan.

fredag den 18. december 2009

Bevidsthed eller ikke-bevidsthed, det er spørgsmålet

Kunne det tænkes, at der helt generelt lå en gevinst i det simple forhold, at vi til daglig ikke er særligt bevidste om hvordan vi egentlig har det med det vi går og gør?
Og hvis ja, hvorfor så ikke begynde at skabe mere af denne bevidsthed.

mandag den 7. december 2009

At udvikle sig som person

Hvad vil det sige at udvikle sig som person. At udvikle sin ”personlighed”. Hvad kan du egentlig opnå. Og hvordan kan det gøres?

torsdag den 24. september 2009

Selvværd og selvtillid

Ofte hører jeg ordene selvtillid og selvværd anvendt i flæng, som om de havde samme betydning, eller at det ikke er væsentligt at skelne mellem de to begreber.
Intet kunne være mere urigtigt.